Strona ZS-G w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Warunki ubezpieczenia uczniów

Wydarzenia i aktualności

Zebranie Szkolnej RR PSP w Kielczy postanowiło ubezpieczyć uczniów w
Towarzystwie UNIQA ( wariant I). Oczywiście ubezpieczenie jest dobrowolne.
Na drugie i kolejne dziecko przysługuje zniżka 50%
(czyli pierwsze dziecko: 39 zł, drugie i kolejne dziecko 19,50 zł)
Składkę proszę przekazać również na konto RR


Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
51 8909 0006 2000 0004 8099 0001
z dopiskiem : wpłata na ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, klasa

Jeśli ktoś nie może dokonać wpłaty na konto prosimy o kontakt z
Przewodniczącymi Klasowych Rad Rodziców celem ustalenia sposobu wpłaty.
Jednocześnie prosimy rodziców, którzy ubezpieczają dziecko od NNW poza
szkołą o dostarczenie kopii polis ubezpieczeniowych do Przewodniczących
Klasowych Rad Rodziców.
Można ubezpieczyć również dzieci młodsze (przedszkolne)
.
Składkę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie
do dnia: 28.09.2020 roku
Szczegółowe warunki ubezpieczenia będą udostępnione poprzez e-dziennik,
jak również rozesłane będą do przewodniczących klas.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego