Strona ZS-G w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja do szkoły podstawowej i gimnazjum

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO -GIMNAZJALNEGO im. WINCENTEGO KIELCZY W KIELCZY  Z DNIA 28.02.2014r.

 
                                                                 § 1

Na podstawie art.9 ust 2 i art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2014r. Poz.7) zarządzam wprowadzenie:
ZASAD REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASY I GIMNAZJUM W  ZESPOLE SZKOLNO
GIMNAZJALNYM im. WINCENTEGO Z KIELCZY W KIELCZY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 (załącznik do zarządzenia).

                                                                  § 2

Zarządzenie wchodzi w życie a dniem podjęcia.
Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenia Dyrektora ZS-G w Kielczy.
2. Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej.
3. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej z obwodu szkoły.
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowejj spoza obwodu szkoły.
5. Karta informacyjna dla ucznia szkoły podstawowej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego