Strona ZS-G w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Pomoce zakupione do realizacji zajęć projektowych

Wydarzenia

W ramach  projektu: „Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Szkoły Podstawowej w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych, atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli”  zakupiono wiele pomocy naukowych do prowadzenia zajęć z uczniami. Sukcesywnie spływają one do naszej szkoły. W poniższej galerii zobaczyć można te pomoce, które trafiły już do nas. Są to pomoce do zajęć logopedycznych, zajęć z akustyki i optyki, zajęć komputerowych z elementami programowania i robotyki, zajęć koła przyrodniczego, zajęć wyrównawczych z elementami neurodydaktyki.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego