Strona ZS-G w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wydarzenia

Nasza szkoła realizuje projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) obejmujący lata 2016-2020  Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 
Celem tego programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności literatury pięknej i lektur szkolnych.

W październiku 2017r. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kielczy złożył za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Zawadzkie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten został złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 5 000 złotych (4 000zł z dotacji + 1 000 zł od organu prowadzącego szkołę).
Realizacja programu trwa. Przeprowadzono już następujące działania: kiermasz książki, Tydzień Czytania Dzieciom, akcję „Jak nie czytam jak czytam" i inne. Kolejne punkty programu są w trakcie realizacji.
Planowane zakupy książek zostały skonsultowane z uczniami, nauczycielami, organami przedstawicielskimi rodziców oraz z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Zawadzkiem, a także Biblioteką Pedagogiczną w Opolu.
Obok zakupu książek zaplanowano różne akcje promujących czytelnictwo w szkole, szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, obok programu Książki naszych marzeń, jest drugim programem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym przez Szkołę w Kielczy
Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2017 r.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego