Strona ZS-G w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Kącik czytelniczy

Wydarzenia i aktualności

POMYSŁ NA KĄCIK CZYTELNICZY W PSP W KIELCZY
Kącik czytelniczy to magiczne miejsce, które powinno zachęcać uczniów do czytania.
Oczywiście, realia są różne i czasami po prostu brakuje miejsca w przestrzeni bibliotecznej, aby stworzyć coś niezwykłego.
Czytać można właściwie wszędzie. Do czytania wystarczy wygodny fotel czy kanapa.

Nasze miejsce do zaczytania powstało na korytarzu pierwszego piętra, dzięki zaangażowaniu  wielu osób społeczności szkolnej oraz Rady Rodziców.

Celem kącika jest popularyzowanie czytelnictwa i motywowanie uczniów do czytania, rozbudzanie zainteresowań książką, kształcenie wrażliwości czytelniczej, rozwijanie różnorodnych zainteresowań. Zadaniem kącika czytelniczego jest również motywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej oraz wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego